logo
Nhà đất Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà đất Củ Chi - TPHCM

Dịch vụ môi giới địa ốc Huyện Củ Chi - Cần bán đất 130m2 xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 140 triệu

Dịch vụ môi giới địa ốc Huyện Củ Chi - Cần bán đất 130m2 xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 140 triệu Tổng diện tích: 130 m2
Tổng giá bán: 140.000.000 VNĐ
Mã số: RTTM130140

Dịch vụ môi giới địa ốc Huyện Củ Chi - Cần bán đất 1024m2 Tân An Hội, Huyện Củ Chi, giá: 300 triệu

Dịch vụ môi giới địa ốc Huyện Củ Chi - Cần bán đất 1024m2 Tân An Hội, Huyện Củ Chi, giá: 300 triệu Tổng diện tích: 1.024 m2
Tổng giá bán: 300.000.000 VNĐ
Mã số: RTTAH1024300

Dịch vụ môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 2019m2 Xã Phước hiệp, Huyện Củ Chi, giá: 820 triệu

Dịch vụ môi giới địa ốc Củ Chi  - Cần bán đất 2019m2 Xã Phước hiệp, Huyện Củ Chi, giá: 820 triệu Tổng diện tích: 2.019 m2
Tổng giá bán: 820.000.000 VNĐ
Mã số: RTPH2019820

Dịch vụ môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 1400m2 xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, giá: 280 triệu

Dịch vụ môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 1400m2 xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, giá: 280 triệu Tổng diện tích: 1.400 m2
Tổng giá bán: 280.000.000 VNĐ
Mã số: RTTAH1400280

Dịch vụ môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 1800m2 xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, giá: 400 triệu

Dịch vụ môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 1800m2 xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, giá: 400 triệu Tổng diện tích: 1.800 m2
Tổng giá bán: 400.000.000 VNĐ
Mã số: RTTLH1800400

Dịch vụ môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 7707m2 trong đó có 300m2 đất thổ cư xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, giá: 2,3 tỷ

Dịch vụ môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 7707m2 trong đó có 300m2 đất thổ cư xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, giá: 2,3 tỷ Tổng diện tích: 7.707 m2
Tổng giá bán: 2.300.000.000 VNĐ
Mã số: RTTLT770723

Dịch vụ địa ốc Huyện Củ Chi - Cần bán đất 471m2 trong đó có 300 m2 đất thổ cư xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 250 triệu

Dịch vụ địa ốc Huyện Củ Chi  - Cần bán đất 471m2 trong đó có 300 m2 đất thổ cư xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 250 triệu Tổng diện tích: 440 m2
Tổng giá bán: 250.000.000 VNĐ
Mã số: RTTM440250

Văn phòng công ty môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 2019m2, xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, giá: 830 triệu

Văn phòng công ty môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 2019m2, xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, giá: 830 triệu Tổng diện tích: 2.019 m2
Tổng giá bán: 830.000.000 VNĐ
Mã số: RTPH2019830

Văn phòng công ty môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 4200m2 xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 735 triệu

Văn phòng công ty môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 4200m2 xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 735 triệu Tổng diện tích: 4.200 m2
Tổng giá bán: 735.000.000 VNĐ
Mã số: RTTM4200735

Sàn giao dịch địa ốc Huyện Củ Chi - Cần bán đất 2228 m2 xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 900 triệu

Sàn giao dịch địa ốc Huyện Củ Chi  - Cần bán đất 2228 m2 xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 900 triệu Tổng diện tích: 2.228 m2
Tổng giá bán: 900.000.000 VNĐ
Mã số: RTTM2228900

Sàn giao dịch địa ốc Huyện Củ Chi - Cần bán đất 396m2, mặt tiền Quốc lộ 22, xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, giá: 900 triệu

Sàn giao dịch địa ốc Huyện Củ Chi  - Cần bán đất 396m2, mặt tiền Quốc lộ 22, xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, giá: 900 triệu Tổng diện tích: 396 m2
Tổng giá bán: 700.000.000 VNĐ
Mã số: RTPH396700

Sàn giao dịch địa ốc Huyện Củ Chi - Cần bán đất 11.000 m2 xã Tân an Hội, Huyện Củ Chi, giá: 2,5 tỷ

Sàn giao dịch địa ốc Huyện Củ Chi - Cần bán đất 11.000 m2 xã Tân an Hội, Huyện Củ Chi, giá: 2,5 tỷ Tổng diện tích: 11.000 m2
Tổng giá bán: 2.500.000.000 VNĐ
Mã số: RTTAH1125

Sàn giao dịch địa ốc Huyện Củ Chi - Cần bán đất 30.000m2 xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, giá: 2,8 tỷ

Sàn giao dịch địa ốc Huyện Củ Chi  - Cần bán đất 30.000m2 xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, giá: 2,8 tỷ Tổng diện tích: 30.000 m2
Tổng giá bán: 2.800.000.000 VNĐ
Mã số: RTTLT3024

Sàn giao dịch địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 800m2 xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, giá: 270 triệu

Sàn giao dịch địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 800m2 xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, giá: 270 triệu Tổng diện tích: 800 m2
Tổng giá bán: 270.000.000 VNĐ
Mã số: RTTAH800270

Sàn giao dịch địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 1800m2 xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, giá: 400 triệu

Sàn giao dịch địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 1800m2 xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, giá: 400 triệu Tổng diện tích: 1.800 m2
Tổng giá bán: 400.000.000 VNĐ
Mã số: RTTLH18400

Môi giới nhà đất Huyện Củ Chi - Cần bán đất 9053 m2 trong đó có 64m2 đất thổ cư xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 2,5 tỷ

Môi giới nhà đất Huyện Củ Chi - Cần bán đất 9053 m2 trong đó có 64m2 đất thổ cư xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 2,5 tỷ Tổng diện tích: 9.053 m2
Tổng giá bán: 2.500.000.000 VNĐ
Mã số: RTTM905325

Môi giới nhà đất Củ Chi - Cần bán đất 750m2, xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 270 triệu

Môi giới nhà đất Củ Chi  - Cần bán đất 750m2, xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 270 triệu Tổng diện tích: 750 m2
Tổng giá bán: 270.000.000 VNĐ
Mã số: RTPT750270

Môi giới nhà đất Củ Chi - Cần bán đất 3808m2, xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 2,856 tỷ

Môi giới nhà đất Củ Chi  - Cần bán đất 3808m2, xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 2,856 tỷ Tổng diện tích: 3.808 m2
Tổng giá bán: 2.856.000.000 VNĐ
Mã số: RTPT380828

Môi giới nhà đất Củ Chi - Cần bán đất 5000m2, xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, giá: 1,5 tỷ

Môi giới nhà đất Củ Chi - Cần bán đất 5000m2, xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, giá: 1,5 tỷ Tổng diện tích: 5.000 m2
Tổng giá bán: 1.500.000.000 VNĐ
Mã số: RTPH500015

Môi giới nhà đất Củ Chi - Bán đất 4000m2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, giá: 1,6 tỷ

Môi giới nhà đất Củ Chi - Bán đất 4000m2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, giá: 1,6 tỷ Tổng diện tích: 4.000 m2
Tổng giá bán: 1.600.000.000 VNĐ
Mã số: RTTAH400016

Văn phòng công ty môi giới địa ốc Huyện Củ Chi - Cần bán đất 208m2 trong đó có 156m2 đất thổ cư xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, giá: 490 triệu

Văn phòng công ty môi giới địa ốc Huyện Củ Chi - Cần bán đất 208m2 trong đó có 156m2 đất thổ cư xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, giá: 490 triệu Tổng diện tích: 206 m2
Tổng giá bán: 490.000.000 VNĐ
Mã số: RTTPT206490

Văn phòng công ty môi giới địa ốc Huyện Củ Chi - Cần bán đất 275m2 trong đó có 200m2 đất thổ cư xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, giá: 550 triệu

Văn phòng công ty môi giới địa ốc Huyện Củ Chi - Cần bán đất 275m2 trong đó có 200m2 đất thổ cư xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, giá: 550 triệu Tổng diện tích: 275 m2
Tổng giá bán: 550.000.000 VNĐ
Mã số: RTTPT275550

Văn phòng công ty môi giới địa ốc Huyện Củ Chi - Bán đất 675 m2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, giá: 180 triệu

Văn phòng công ty môi giới địa ốc Huyện Củ Chi - Bán đất 675 m2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, giá: 180 triệu Tổng diện tích: 675 m2
Tổng giá bán: 180.000.000 VNĐ
Mã số: RTTAH675150

Môi giới bất động sản Củ Chi - Cần bán đất 4600m2 xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 735 triệu

Môi giới bất động sản Củ Chi - Cần bán đất 4600m2 xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 735 triệu Tổng diện tích: 4.600 m2
Tổng giá bán: 735.000.000 VNĐ
Mã số: RTTM4600735
Lên đầu trang
Tìm kiếm
Liên kết website
Quảng cáo
144/7 Đường Liên Khu 4 - 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TPHCM
Di động: 0902.47.83.89 - 0902.65.83.89 - gặp Mr Việt
Email: quangcaonhadatcuchi@gmail.com
Website: www.nhadatcuchi.net