logo
Nhà đất Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà đất Củ Chi - TPHCM

Môi giới bất động sản Củ Chi - Cần bán đất 2000m2, xã Tân an Hội, Huyện Củ Chi, giá: 1,2 tỷ

Môi giới bất động sản Củ Chi - Cần bán đất 2000m2, xã Tân an Hội, Huyện Củ Chi, giá: 1,2 tỷ Tổng diện tích: 2.000 m2
Tổng giá bán: 1.200.000.000 VNĐ
Mã số: RTTAH200012

Môi giới bất động sản Củ Chi - Cần bán đất 50.000 m2, xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, giá: 13,5 tỷ

Môi giới bất động sản Củ Chi - Cần bán đất 50.000 m2, xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, giá: 13,5 tỷ Tổng diện tích: 50.000 m2
Tổng giá bán: 13.500.000.000 VNĐ
Mã số: RTTLT50000135

Môi giới bất động sản Củ Chi - Cần bán đất 1125m2, xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 220 triệu

Môi giới bất động sản Củ Chi - Cần bán đất 1125m2, xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 220 triệu Tổng diện tích: 1.125 m2
Tổng giá bán: 220.000.000 VNĐ
Mã số: RTPT1125220

Môi giới bất động sản Củ Chi - Cần bán đất 2000m2, xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 280 triệu

Môi giới bất động sản Củ Chi - Cần bán đất 2000m2, xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 280 triệu Tổng diện tích: 2.000 m2
Tổng giá bán: 280.000.000 VNĐ
Mã số: RTPT2000280

Môi giới nhà đất Huyện Củ Chi - Cần bán đất 8000m2, xã An nhơn Tây, Huyện Củ Chi, giá: 2,16 tỷ

Môi giới nhà đất Huyện Củ Chi - Cần bán đất 8000m2, xã An nhơn Tây, Huyện Củ Chi, giá: 2,16 tỷ Tổng diện tích: 8.000 m2
Tổng giá bán: 2.160.000.000 VNĐ
Mã số: RTANT8000216

Môi giới nhà đất Huyện Củ Chi - Cần bán đất 5700m2, xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 1,25 tỷ

Môi giới nhà đất Huyện Củ Chi - Cần bán đất 5700m2, xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 1,25 tỷ Tổng diện tích: 5.700 m2
Tổng giá bán: 1.254.000.000 VNĐ
Mã số: RTPT5700125

Môi giới nhà đất Huyện Củ Chi - Cần bán đất 70.000 m2 xã An Phú, Huyện Củ Chi, giá: 17,5 tỷ

Môi giới nhà đất Huyện Củ Chi - Cần bán đất 70.000 m2 xã An Phú, Huyện Củ Chi, giá: 17,5 tỷ Tổng diện tích: 70.000 m2
Tổng giá bán: 17.500.000.000 VNĐ
Mã số: RTAP70175

Môi giới bất động sản Huyện Củ Chi - Cần bán đất 1000m2, xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, giá: 200 triệu

Môi giới bất động sản Huyện Củ Chi - Cần bán đất 1000m2, xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, giá: 200 triệu Tổng diện tích: 1.000 m2
Tổng giá bán: 200.000.000 VNĐ
Mã số: RTTLT1000190

Môi giới bất động sản Huyện Củ Chi - Cần bán đất 1560m2, xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 590 triệu

Môi giới bất động sản Huyện Củ Chi - Cần bán đất 1560m2, xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 590 triệu Tổng diện tích: 1.560 m2
Tổng giá bán: 590.000.000 VNĐ
Mã số: RTTM1560590

Môi giới bất động sản Huyện Củ Chi - Cần bán đất 1080 m2 trong đó có 265 m2 đất thổ cư xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, giá: 1 tỷ

Môi giới bất động sản Huyện Củ Chi - Cần bán đất 1080 m2 trong đó có 265 m2 đất thổ cư xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, giá: 1 tỷ Tổng diện tích: 1.080 m2
Tổng giá bán: 1.000.000.000 VNĐ
Mã số: RTTAH10801

Môi giới bất động sản Huyện Củ Chi - Cần bán đất 1000m2, xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, giá: 1,2 tỷ

Môi giới bất động sản Huyện Củ Chi - Cần bán đất 1000m2, xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, giá: 1,2 tỷ Tổng diện tích: 1.000 m2
Tổng giá bán: 1.200.000.000 VNĐ
Mã số: RTTTH100012

Môi giới bất động sản Củ Chi - Cần bán đất 1000m2 trong đó có 200m2 đất thổ cư xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, giá: 1,3 tỷ

Môi giới bất động sản Củ Chi - Cần bán đất 1000m2 trong đó có 200m2 đất thổ cư xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, giá: 1,3 tỷ Tổng diện tích: 1.000 m2
Tổng giá bán: 1.300.000.000 VNĐ
Mã số: RTPH100013

Môi giới bất động sản Củ Chi - Cần bán đất 150m2 xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 140 triệu

Môi giới bất động sản Củ Chi - Cần bán đất 150m2 xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 140 triệu Tổng diện tích: 150 m2
Tổng giá bán: 140.000.000 VNĐ
Mã số: RTTM150140

Môi giới bất động sản Củ Chi - Cần bán đất 392m2 xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, giá: 784 triệu

Môi giới bất động sản Củ Chi - Cần bán đất 392m2 xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, giá: 784 triệu Tổng diện tích: 392 m2
Tổng giá bán: 784.000.000 VNĐ
Mã số: RTTTH392784

Môi giới bất động sản Huyện Củ Chi - Cần bán đất 897m2, xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, giá: 250 triệu

Môi giới bất động sản Huyện Củ Chi - Cần bán đất 897m2, xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, giá: 250 triệu Tổng diện tích: 897 m2
Tổng giá bán: 250.000.000 VNĐ
Mã số: RTTLH897250

Môi giới địa ốc Củ Chi - Bán đất 2.650m2 mặt tiền đường Tỉnh Lộ 7 xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 2,4 tỷ

Môi giới địa ốc Củ Chi - Bán đất 2.650m2 mặt tiền đường Tỉnh Lộ 7 xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 2,4 tỷ Tổng diện tích: 2.650 m2
Tổng giá bán: 2.400.000.000 VNĐ
Mã số: LPT265024

Môi giới địa ốc Củ Chi - Bán 62m2 đất nền mặt tiền tỉnh lộ 7 xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 145 triệu

Môi giới địa ốc Củ Chi - Bán 62m2 đất nền mặt tiền tỉnh lộ 7 xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 145 triệu Tổng diện tích: 62 m2
Tổng giá bán: 145.000.000 VNĐ
Mã số: LPT62145

Môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán lô đất 734m2 mặt tiền Tỉnh Lộ 7, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 800 triệu

Môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán lô đất 734m2 mặt tiền Tỉnh Lộ 7, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 800 triệu Tổng diện tích: 734 m2
Tổng giá bán: 800.000.000 VNĐ
Mã số: LPT73480

Môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 2000m2, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, giá: 5 tỷ

Môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 2000m2, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, giá: 5 tỷ Tổng diện tích: 2.000 m2
Tổng giá bán: 5.000.000.000 VNĐ
Mã số: RTTTCC20005

Môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 7000m2, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 1,4 tỷ

Môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 7000m2, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, giá: 1,4 tỷ Tổng diện tích: 7.000 m2
Tổng giá bán: 1.400.000.000 VNĐ
Mã số: RTPT700014

Môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 16.000m2, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, giá: 1,7 tỷ

Môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 16.000m2, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, giá: 1,7 tỷ Tổng diện tích: 16.000 m2
Tổng giá bán: 1.700.000.000 VNĐ
Mã số: RTPH1600017

Môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 18.000m2, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, giá: 15 tỷ

Môi giới địa ốc Củ Chi - Cần bán đất 18.000m2, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, giá: 15 tỷ Tổng diện tích: 18.000 m2
Tổng giá bán: 15.000.000.000 VNĐ
Mã số: RTTTCC1800015

Môi giới bất động sản Huyện Củ Chi - Cần bán đất 920m2 trong đó có 300m2 đất thổ cư xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 290 triệu

Môi giới bất động sản Huyện Củ Chi - Cần bán đất 920m2 trong đó có 300m2 đất thổ cư xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, giá: 290 triệu Tổng diện tích: 920 m2
Tổng giá bán: 290.000.000 VNĐ
Mã số: RTTM920290

Đầu tư vào nhà đất khu vực Củ Chi – Bán nhà và đất, ao cá, trang trại 1700 m2, Trung Lập Thượng, Củ Chi, giá : 550 triệu

Đầu tư vào nhà đất khu vực Củ Chi – Bán nhà và đất, ao cá, trang trại 1700 m2, Trung Lập Thượng, Củ Chi, giá : 550 triệu Tổng diện tích: 1.700 m2
Tổng giá bán: 550.000.000 VNĐ
Mã số: RTLT 1700
Lên đầu trang
Tìm kiếm
Liên kết website
Quảng cáo
144/7 Đường Liên Khu 4 - 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TPHCM
Di động: 0902.47.83.89 - 0902.65.83.89 - gặp Mr Việt
Email: quangcaonhadatcuchi@gmail.com
Website: www.nhadatcuchi.net