logo
Nhà đất Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà đất Củ Chi - TPHCM

Nhà đất Huyện Củ Chi – Bán đất Củ Chi, xã Phước Thạnh, 1120 m2, giá: 700 triệu Tin VIP

Nhà đất Huyện Củ Chi – Bán đất Củ Chi, xã Phước Thạnh, 1120 m2, giá: 700 triệu Tổng diện tích: 1.120 m2
Kích thước: 16 m x 70 m
Tổng giá bán: 700.000.000 VNĐ
Mã số: PGKA 1120

Đất Củ Chi giá rẻ -Đất siêu cực rẻ Củ Chi, xã Phước Thạnh, 220 m2, giá : 160 triệu Tin VIP

Đất Củ Chi giá rẻ -Đất siêu cực rẻ Củ Chi, xã Phước Thạnh, 220 m2, giá : 160 triệu Tổng diện tích: 220 m2
Kích thước: 10 m x 22 m
Tổng giá bán: 160.000.000 VNĐ
Mã số: PGKA 220

Đất rẻ xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, 420 m2, giá : 600 triệu Tin VIP

Đất rẻ  xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, 420 m2, giá : 600 triệu Tổng diện tích: 420 m2
Kích thước: 10 m x 42 m
Tổng giá bán: 600.000.000 VNĐ
Mã số: PGKA 420

Đất Củ Chi rao bán – Đất rẻ xã Thái Mỹ , Huyện Củ Chi, 8500 m2, Giá :130 ngàn / m2 Tin VIP

Đất Củ Chi rao bán – Đất rẻ xã Thái Mỹ , Huyện Củ Chi, 8500 m2, Giá :130 ngàn / m2 Tổng diện tích: 8.500 m2
Tổng giá bán: 1.100.000.000 VNĐ
Mã số: PGUS 8500

Nhà đất Huyện Củ Chi giá rẻ -Đất rẻ xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi 1400 m2, Giá : 480 triệu Tin VIP

Nhà đất Huyện Củ Chi giá rẻ -Đất rẻ xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi 1400 m2, Giá : 480 triệu Tổng diện tích: 1.400 m2
Kích thước: 17 m x 80 m
Tổng giá bán: 480.000.000 VNĐ
Mã số: PGHERO 1400

Nhà đất Củ Chi, Xã Phước Hiệp –Đất rẻ xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, 2000 m2, giá : 600 triệu Tin VIP

Nhà đất Củ Chi, Xã Phước Hiệp –Đất rẻ xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, 2000 m2, giá : 600 triệu Tổng diện tích: 2.000 m2
Kích thước: 29 m x 70 m
Tổng giá bán: 600.000.000 VNĐ
Mã số: PGHE 2000

Nhà đất Huyện Củ Chi online –Đất rẻ Củ Chi, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, 210 m2, giá : 350 triệu Tin VIP

Nhà đất Huyện Củ Chi online –Đất rẻ Củ Chi, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, 210 m2, giá : 350 triệu Tổng diện tích: 210 m2
Kích thước: 6 m x 35 m
Tổng giá bán: 350.000.000 VNĐ
Mã số: PGNE 210

Nhà đất Huyện Củ Chi giá rẻ -Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Hiệp, 500 m2, Giá : 180 triệu Tin VIP

Nhà đất Huyện Củ Chi giá rẻ -Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Hiệp, 500 m2, Giá : 180 triệu Tổng diện tích: 500 m2
Tổng giá bán: 180.000.000 VNĐ
Mã số: PGHERO 550

Đất rẻ Củ Chi, đường Ba Sa, xã Phước Hiệp, 3150 m2, giá : 1,1 triệu / m2 Tin VIP

Đất rẻ Củ Chi, đường Ba Sa, xã Phước Hiệp, 3150 m2, giá : 1,1 triệu / m2 Tổng diện tích: 3.150 m2
Tổng giá bán: 3.465.000.000 VNĐ
Giá bán theo m2: 1.100.000 VNĐ
Mã số: PGHERO 3150

Nhà đất Phước Hiệp Củ Chi –Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Hiệp , 15.000m2, giá : 180ngàn/m2 Tin VIP

Nhà đất Phước Hiệp Củ Chi –Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Hiệp , 15.000m2, giá : 180ngàn/m2 Tổng diện tích: 15.000 m2
Kích thước: 200 m x 75 m
Tổng giá bán: 2.700.000.000 VNĐ
Mã số: PGHERO 15

Đất rẻ Củ Chi, xã Thái Mỹ , 1200 m2, giá: 500triệu Tin VIP

Đất rẻ Củ Chi, xã Thái Mỹ , 1200 m2, giá: 500triệu Tổng diện tích: 1.200 m2
Kích thước: 27,5 m x 42,87 m
Tổng giá bán: 500.000.000 VNĐ
Mã số: PGUS 1200

Xã Tân Thông Hội, Nhà đất Củ Chi giá rẻ - Đất rẻ Củ Chi, xã Tân Thông Hội, 300 m2, giá: 700 triệu Tin VIP

Xã Tân Thông Hội, Nhà đất Củ Chi giá rẻ - Đất rẻ Củ Chi, xã Tân Thông Hội, 300 m2, giá: 700 triệu Tổng diện tích: 300 m2
Kích thước: 5 m x 60 m
Tổng giá bán: 700.000.000 VNĐ
Mã số: PGINTEL 300

Đất rẻ Củ Chi, xã Trung Lập Hạ , 1200 m2, giá : 300 triệu Tin VIP

Đất rẻ Củ Chi, xã Trung Lập Hạ , 1200 m2, giá : 300 triệu Tổng diện tích: 1.200 m2
Kích thước: 60 m x 20 m
Tổng giá bán: 300.000.000 VNĐ
Mã số: PGLO 1200

Nhà đất Củ Chi giá rẻ - Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Thạnh, 1350 m2, giá : 300 triệu Tin VIP

Nhà đất Củ Chi giá rẻ - Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Thạnh, 1350 m2, giá : 300 triệu Tổng diện tích: 1.350 m2
Kích thước: 13,5 m x 100 m
Tổng giá bán: 300.000.000 VNĐ
Mã số: PGKA 1350

Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Hiệp, 210 m2 , Giá : 250 triệu Tin VIP

Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Hiệp, 210 m2 , Giá : 250 triệu Tổng diện tích: 210 m2
Tổng giá bán: 250.000.000 VNĐ
Mã số: PGHERO 210

Thị Trấn Củ Chi, Nhà đất Củ Chi giá rẻ - Đất rẻ Củ Chi , thị trấn Củ Chi , 336 m2, giá : 900 triệu Tin VIP

Thị Trấn Củ Chi, Nhà đất Củ Chi giá rẻ -  Đất rẻ Củ Chi , thị trấn Củ Chi , 336 m2, giá : 900 triệu Tổng diện tích: 336 m2
Kích thước: 8 m x 42 m
Tổng giá bán: 900.000.000 VNĐ
Mã số: PGTO 336

Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Hiệp, 2000m2, Giá : 600 triệu Tin VIP

Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Hiệp, 2000m2, Giá : 600 triệu Tổng diện tích: 2.000 m2
Kích thước: 29 m x 70 m
Tổng giá bán: 600.000.000 VNĐ
Mã số: PGHERO 2000

Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Thạnh , 150 m2, giá : 150triệu Tin VIP

Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Thạnh , 150 m2, giá : 150triệu Tổng diện tích: 150 m2
Kích thước: 6 m x 25 m
Tổng giá bán: 150.000.000 VNĐ
Mã số: PGKA 150

Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Hiệp, 3100 m2, Giá 450 ngàn / m2 Tin VIP

Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Hiệp, 3100 m2, Giá 450 ngàn / m2 Tổng diện tích: 3.100 m2
Kích thước: 60 m x 53 m
Tổng giá bán: 1.395.000.000 VNĐ
Giá bán theo m2: 450.000 VNĐ
Mã số: PGHERO 3100

Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Hiệp, 20 m x 31 m, Giá : 770 triệu Tin VIP

Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Hiệp, 20 m x 31 m, Giá : 770 triệu Tổng diện tích: 620 m2
Kích thước: 20 m x 31 m
Tổng giá bán: 770.000.000 VNĐ
Mã số: PGHERO 620

Đất rẻ , xã Phước Thanh, Huyện Củ Chi, 1300 m2, giá : 1.4 tỷ Tin VIP

Đất rẻ , xã Phước Thanh, Huyện Củ Chi, 1300 m2, giá : 1.4 tỷ Tổng diện tích: 1.300 m2
Kích thước: 10 m x 135 m
Tổng giá bán: 1.400.000.000 VNĐ
Mã số: PGKA 1300

Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi 1600 m2, Giá : 800 triệu Tin VIP

Đất rẻ Củ Chi, xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi 1600 m2, Giá : 800 triệu Tổng diện tích: 1.600 m2
Kích thước: 40 m x 40 m
Tổng giá bán: 800.000.000 VNĐ
Mã số: PGHERO 1600

Bán đất 2 mặt tiền đường nhựa 850 m2 , Xã Thái Mỹ , Củ Chi , giá : 480 triệu Tin VIP

Bán đất 2 mặt tiền đường nhựa 850 m2 , Xã Thái Mỹ , Củ Chi , giá : 480 triệu Tổng diện tích: 850 m2
Kích thước: 14 m x 48 m
Tổng giá bán: 480.000.000 VNĐ
Mã số: CMUS 850

Bán đất vườn 2000 m2 , Xã Phước Thạnh , Củ Chi , giá : 450 ngàn / m2 Tin VIP

Bán đất vườn 2000 m2 , Xã Phước Thạnh , Củ Chi , giá : 450 ngàn / m2 Tổng diện tích: 2.000 m2
Kích thước: 38 m x 52 m
Tổng giá bán: 900.000.000 VNĐ
Giá bán theo m2: 450.000 VNĐ
Mã số: CMGO 2000
Lên đầu trang
Tìm kiếm
Liên kết website
Quảng cáo
144/7 Đường Liên Khu 4 - 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TPHCM
Di động: 0902.47.83.89 - 0902.65.83.89 - gặp Mr Việt
Email: quangcaonhadatcuchi@gmail.com
Website: www.nhadatcuchi.net